FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

W środę na COP24 Dzień Innowacji w pawilonie polskim

W środę na COP24 Dzień Innowacji w pawilonie polskim

Rozmowy, prezentacje i debaty wokół tematyki modelu gospodarki o obiegu zamkniętym wypełnią w środę Dzień Innowacji w pawilonie polskim na COP24 – przekazała PAP szefowa koordynującego wydarzenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Jak przypomniała Emilewicz, każdy dzień w pawilonie polskim na szczycie klimatycznym w Katowicach ma swój temat. „Pawilon polski codziennie przedstawia nowe odsłony i nowe podejścia do tematów środowiskowych. W środę – jako MPiT – jesteśmy gospodarzem; będziemy mówili przede wszystkim o modelu gospodarki o obiegu zamkniętym” – zapowiedziała minister.

„Skończyliśmy w ministerstwie prace nad strategicznym dokumentem: Mapą drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, który będzie nakładał konkretne, ważne wymagania na producentów. Będziemy mówili, w jaki sposób wydłużyć cykl życia produktów, w jaki sposób sprawić, aby odpad stał się surowcem, co to znaczy ecodesign (ekoprojektowanie, projektowanie z uwzględnieniem wpływu na środowisko – PAP)” – zasygnalizowała Emilewicz.

„Będzie wielu specjalistów z całego świata, z uniwersytetu w Camebridge, ze Skandynawii, ze Stanów Zjednoczonych – będziemy o tym rozmawiać, ale będziemy też prezentować konkretne technologie, które już ten model gospodarki o modelu zamkniętym wdrożyły” – dodała minister przedsiębiorczości i technologii.

Emilewicz nawiązała już do tej tematyki w dyskusji podczas panelu nt. wyzwań dotyczących upowszechniania elektromobilności, zorganizowanego w polskim pawilonie we wtorek. Jak podkreśliła, nawiązując m.in. do wypowiedzi pozostałych uczestników, w modelu miksu energetycznego opartego w znacznej mierze o energię odnawialną największym wyzwaniem jest magazynowanie energii.

„Mówię o tym w kontekście drugiego życia baterii – już kiedy wyciągamy je z pojazdu elektrycznego i potem np. budujemy z nich paczki – magazyny energii, to jest już przedłużenie cyklu. Ten cykl nie jest jeszcze zamknięty: nie możemy jeszcze powiedzieć w pełni o ecodesignie, że już wiemy, jak i kiedy odpad stanie się surowcem w kolejnym życiu, ale z pewnością dużą część pierwiastków ziem rzadkich jesteśmy w stanie odzyskiwać” – zaznaczyła minister.

Zapowiadając środowy Dzień Innowacji w pawilonie polskim MPiT zasygnalizowało, że światowy trend transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest zgodny z Porozumieniem paryskim, na którego wdrożeniu w życie koncentruje się COP24. Kluczową rolę w tym trendzie odgrywają innowacje, a zmiana wymaga zaangażowania, oprócz administracji publicznej, m.in. przemysłu i organizacji pozarządowych.

Udziałowi tych trzech grup, a przede wszystkim roli innowacji w procesie przejścia w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, poświęcony ma być Dzień Innowacji

Według opisu ministerstwa „gospodarka o obiegu zamkniętym” oznacza odstąpienie od działania na zasadzie „weź, wyprodukuj, wyrzuć”. W modelu tym surowce wykorzystywane są w gospodarce możliwie jak najdłużej, ich wartość jest maksymalizowana, ilość generowanych odpadów i emisji – minimalizowana, a – jeśli już powstaną – zagospodarowywane są w sposób optymalny, z punktu widzenia gospodarczego i środowiskowego.

Priorytetami przygotowanej przez MPiT Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym są: zrównoważona produkcja przemysłowa oraz konsumpcja, biogospodarka i nowe modele biznesowe. Ich realizacji służyć będą odpowiednie warunki, m.in. prawne. Administracja publiczna zamierza wprowadzić je w najbliższych latach, czemu towarzyszyć ma szeroko pojęta edukacja i promocja zagadnienia.

Kolejne tematy dni COP24 w pawilonie polskim, to” 3 grudnia – „Solidarna i sprawiedliwa transformacja”, 4 grudnia – „Elektromobilność”, 5 grudnia – „Innowacja”, 6 grudnia – „Energetyka”, 7 grudnia – „Dzień Leśny”, 8 grudnia – „Miasto”, 10 grudnia – „Finanse i Klimat”, 11 grudnia – „Działania, finansowanie, technologie dla czystego powietrza”, 12 grudnia – „Czyste Paliwa”, 13 grudnia – „Ciepłownictwo” i 14 grudnia – „Człowiek”.

 

 

ad/TwojaAnglia.eu

źródło: (PAP)/mtb/ je/

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share