FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Unia Europejska: Zostanie wszczęte postępowanie przeciwko Polsce

Unia Europejska: Zostanie wszczęte postępowanie przeciwko Polsce

Komisja Europejska zamierza wszcząć postępowanie  przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, w sprawie nierespektowanego przez te państwa programu dotyczącego relokacji uchodźców. Najprawdopodobniej zostanie zgłoszony pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Dimitris Awramopoulus, unijny komisarz ds. migracji, przedstawiając stanowisko Unii Europejskiej względem braku przestrzegania przez Polskę, Czechy i Węgry zapisów programu relokacji uchodźców, stwierdził, że te państwa otrzymały już dwa upomnienia. W związku z brakiem reakcji i chęci wdrożenia programu, Komisja Europejska jest zmuszona rozpocząć postępowanie wymierzone przeciwko państwom, które nie respektują zapisów unijnego prawa. Jeśli te trzy kraje, rozpoczną przyjmowanie uchodźców, komisarz wstrzyma uruchomienie procedur. Zdaniem Awramopoulusa, Polska, Czechy i Węgry mają ostatnią szansę na zmianę swojego stanowiska i okazania soldarności względem pozostałych państw członkowskich.

Komisja może złozyć pozew do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Państwa będą mogły być pociągnięte do obowiązku uiszczenia kar finansowych dopiero wtedy, gdy zlekceważą wyrok sędziów.

SM

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share