FacebookTwitterPinterestShare

Trybunał Konstytucyjny zapewnia ochronę wolności i praw konstytucyjnych obywateli

Trybunał Konstytucyjny zapewnia ochronę wolności i praw konstytucyjnych obywateli

Wbrew podnoszonym zarzutom Trybunał nie tylko prawidłowo działa, ale również zapewnia swym orzecznictwem należytą ochronę wolności i praw konstytucyjnych obywateli oraz właściwe funkcjonowanie organów państwa – podkreśliła prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Prezes Przyłębska przedstawiła podstawowe informacje o działalności TK w zeszłym roku podczas odbywającego się we wtorek corocznego uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Podczas spotkania omawiana jest informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK. W posiedzeniu bierze udział m.in. prezydent Andrzej Duda.

Jak zaznaczyła prezes Przyłębska „warto podkreślić, że najwięcej wyroków w 2017 r. zapadło w postępowaniach wszczętych skargami konstytucyjnymi”. „Generalnie wiele orzeczeń wydanych przez Trybunał w 2017 r. miało istotne znaczenie dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw obywateli” – oceniła.

Jak wynika z danych przedstawionych przez prezes Przyłębską w zeszłym roku Trybunał wydał w postępowaniu merytorycznym 89 orzeczeń kończących postępowanie, w tym 36 wyroków oraz 53 postanowienia o umorzeniu postępowania; zostało też wydane jedno postanowienie sygnalizacyjne. „W ramach wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych oraz wniosków wydano w sumie 461 postanowień i zarządzeń. W 2017 r., w przeciwieństwie do 2016 r., w większości wyroków Trybunał orzekł o niekonstytucyjności co najmniej jednego przepisu – 56 proc. wszystkich wyroków; w 2016 r. było to 44 proc.” – zaznaczyła prezes TK.

„W 2017 r. wpłynęło do TK ogółem 285 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych, jest to nieco mniej niż w roku 2016. Nie oznacza to jednak, że Trybunał gorzej pracował. W 2017 r. Trybunał nadrobił zaległości z lat ubiegłych: na etapie kontroli merytorycznej załatwił: 7 spraw z 2013 r., 10 spraw z 2014 r., 32 sprawy z 2015 r. oraz 28 spraw z 2016 r.” – dodała Przyłębska.

„W 2017 r. nie zawierano już umów o dzieło z osobami niezatrudnionymi w TK o przygotowanie projektu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Takie praktyki występowały w poprzednich latach” – podkreśliła prezes TK.

 

ad/TwojaAnglia.eu

źródło: (PAP)/mja/ pko/

FacebookTwitterPinterestShare