FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Szpitale w Wielkiej Brytanii przygotowują się na atak terrorystyczny

Szpitale w Wielkiej Brytanii przygotowują się na atak terrorystyczny

Największe mają przygotować się na atak terrorystyczny jeszcze przed tym weekendem. Nie oznacza to, że służby bezpieczeństwa przekazały w tej sprawie konkretne informacje. Jest to wprowadzenie istniejących już procedur związanych z podniesieniem stanu zagrożenia atakiem terrorystycznym w Wielkiej Brytanii do najwyższego piątego poziomu.

Sytuacja ta jest naturalną konsekwencją działań w państwie, które jest szczególnie narażone na działania terrorystów. Wielka Brytania obecnie za takie uchodzi. Dlatego też we wtorek sztab kryzysowy COBRA zdecydował podnieść poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym do „krytycznego” – najwyższego w pięciostopniowej skali. W związku z tym władze brytyjskiej służby zdrowia postanowiły również postawić w najwyższy stan gotowości swoje największe placówki.

Brytyjskie media dotarły do treści listów, które zostały rozesłane. Jedno z branżowych pism – Health Service Journal – cytuje nawet fragmenty „istnieje wiele rzeczy, które (…) można zrobić, aby przygotować się na kolejny incydent”. I tutaj są wymieniane konkretne działania, które powinny być podjęte a wśród nich: przygotowanie planów zarządzania zwiększoną liczbą pacjentów z urazami poniesionymi w konsekwencji postrzałów i wybuchów, przybliżenie reguł stosowania antybiotyków a sposoby na dużą ilość infekcji. Szpitale mają też za zadanie sprawdzić i uzupełnić zapasy krwi, narzędzia medyczne a także przygotować sobie formularze dla pacjentów, którzy mogą być zwolnieni do domu, aby móc przyjmować większość ilość potrzebujących pomocy.

Sytuacja nie jest precedensowa ale faktycznie szczególna. Ostatni raz podobne listy zostały wystosowane do brytyjskich szpitali w 2008, po zamachach w Bombaju. Wówczas ryzyko wystąpienia ataków terrorystycznych w Wielkiej Brytanii było bardzo duże.

aw / twojaanglia.eu

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share