FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Sam sobie szefem. Jak założyć własną firmę w UK?

Sam sobie szefem. Jak założyć własną firmę w UK?

W Polsce prowadzenie własnej firmy to nie tylko rozbudowana biurokracja. To także nierówna walka o przetrwanie, gdzie naprzeciw przedsiębiorcy staje bezduszny gigant- ZUS. Nieważne, czy zarobiłeś w danym miesiącu 10 zł czy 3 tysiące, haracz w wysokości ponad 1000 zł zapłacić musisz i już.  Na Wyspach  podstawowa stawka ubezpieczenia społecznego wynosi zaledwie ok. 3 funtów tygodniowo. Przedsiębiorcy w UK potwierdzają opinię, że na Wyspach urzędy są przyjaźnie nastawione do prowadzących biznes. W Polsce takie stwierdzenie raczej z niczyich ust nie padnie.

 Jeśli mamy już wyrobiony National Insurance Number  własną działalność gospodarczą możemy otworzyć w UK w ciągu jednego dnia. Można to zrobić za pośrednictwem formularza na stronie hmrc.gov.uk lub poprzez skorzystanie z usług biura rachunkowego. Jednak przy tworzeniu firmy najważniejszy jest pomysł, od niego wszystko się zaczyna. Równie istotne są źródła finansowania własnego biznesu, a także gdzie i jak znaleźć klientów. Jeśli mamy to już ustalone, pozostaje firmę zarejestrować. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

Formy działalności

Brytyjskie prawo oferuje przedsiębiorcom różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej są to:

 • Jednoosobowe firmy (sole traders), czyli osoby pracujące na własny rachunek,
 • Firmy z ograniczoną odpowiedzialnością (limited companies), w których majątek firmy zostaje oddzielony od majątku właściciela firmy (LTD – Prywatna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, LLP – Spółka Partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • Spółki partnerskie (business partnerships), firmy których właścicielami są dwie lub więcej osób.

business-twoja-anglia

Firma jednoosobowa (sole traders)

Jeśli myślimy o własnym biznesie, najłatwiej jest zacząć jako sole trader czyli osoba samozatrudniona (self-employed). Działalność sole trader można prowadzić pod własnym nazwiskiem, można również wybrać nazwę dla swojej firmy, która będzie stosowana w kontaktach z klientami. Jako sole trader można prowadzić zarówno działalność jednoosobową pracując z domu, jak i dużą firmę zatrudniającą pracowników. Rozpoczęcie jednoosobowej działalności nie jest skomplikowane, aby to zrobić  należy:

 • mieć National Insurance number (numer identyfikacji podatkowej)
 • zarejestrować się do self-assessment na stronie internetowej HM Revenue and Customs
 • prowadzić działalność używając własnego imienia i nazwiska lub nazwy firmy.

Będąc samozatrudnionym nie musimy się martwic o skomplikowane procedury prowadzenia firmy. Mamy tu do czynienia z prostą księgowością, która ogranicza się do prowadzenia dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów firmy, wypełniania co roku deklaracji podatkowej (Self Assessment tax return), opłacania podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej i emerytalnej (National Insurance).

Spółka partnerska (partnership)

Jeśli swoją firmę zakładają dwie lub więcej osób to powstaje spółka partnerska. Na początku każdy z partnerów musi się zarejestrować jako samozatrudniony. Następnie partnerzy powinni zawrzeć umowę między sobą. Każdy z nich, poza prawem do udziału w zysku, odpowiada również całym swoim majątkiem. Spółka partnerska nie ma osobowości prawnej. Jeśli któryś z partnerów się wycofa lub umrze, spółka partnerska ulega rozwiązaniu. Każda z osób w firmie  samodzielnie opłaca swoje składki zdrowotne i podatek od dochodów od osób fizycznych. Jego wysokość  zależy od udziałów partnera w zyskach spółki. Rejestrując spółkę partnerską należy:

 • zarejestrować się w HMRC do self-assessment,
 • nazwać firmę zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • prowadzić firmę jako osoba prywatna,
 • dzielić się dochodami z partnerem spółki.

Każdy z partnerów spółki ma obowiązek wysyłania raz w roku deklaracji podatkowej (Self Assessment), płacenia podatku dochodowego (Income Tax) od swoich zysków w spółce, opłacania swojej składki zdrowotnej i emerytalnej (National Insurance) a także pokrywania strat, będących wynikiem działalności gospodarczej.

pixabay.com
pixabay.com

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (limited companies)

Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialności to forma pośrednia pomiędzy spółką kapitałową a spółką partnerską. Partnerzy partycypują w zyskach i obowiązkach, natomiast odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów oraz udzielonych poręczeń. Spółki typu limited liability partnership (LLP)  rejestrowane są przez Companies House (urząd rejestrowy, odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce). Oznacza to, że nasze prywatne dochody oraz dochody firmy są rozdzielone. Jest to duża korzyść, ponieważ za długi firmy nie odpowiadamy własnym majątkiem, firma w razie trudności  się rozwiązuje i upada, a wierzyciele otrzymują pieniądze ze sprzedaży majątku firmy. Z drugiej strony spółki takie są trudniejsze do prowadzenia z punktu widzenia księgowości i ich właściciele korzystają w tym zakresie z pomocy firm zewnętrznych, co zwiększa koszty.

Aby zarejestrować limited company, musimy:

 • ustalić nazwę firmy i jej adres,
 • zarejestrować się w Companies House,
 • wyznaczyć co najmniej 1 dyrektora,
 • wyznaczyć co najmniej 1 udziałowca (shareholder),
 • ustalić tzw. articles of association, czyli reguły jak zarządzana będzie firma,
 • zarejestrować się w celu opłacania podatków (Corporation Tax).

Pomoc w biznesie

Rejestrując firmę w HRMC nie zostajemy sami. Urząd udziela nam informacji i wskazówek, co do różnych aspektów prowadzenia biznesu, a otwarty rynek pracy i elastyczne prawo zachęcają do jego rozkręcenia. Polacy w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej są  traktowani na równi z obywatelami innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic AreaEEA). Jednak warto pamiętać, szczególnie na początku naszej biznesowej drogi, podczas której dopiero uczymy się prowadzenia firmy, że są miejsca w sieci, gdzie wiedzę tę można poszerzyć. Wiele cennych informacji dotyczących m.in. zakładania firmy, finansowania i rozwoju biznesu, zatrudniania innych osób, podatku VAT, prowadzenia księgowości znajdziemy na stronach:
gov.uk/business, hmrc.gov.uk/startingup,
a także w formie łatwych w przekazie filmów na: youtube.com/user/HMRCgovuk .

Marzena Wojciechowska / twojaanglia.eu

źródło: Smart Polak,  ZUS.org

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share