FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Sejm zajmie się nowelą Kodeksu wyborczego dot. PE oraz projektem zmian w ustawie o SN

Sejm zajmie się nowelą Kodeksu wyborczego dot. PE oraz projektem zmian w ustawie o SN

Sejm zajmie się projektem PiS zmian w Kodeksie wyborczym dotyczącym wyborów do PE, projektem zmian w Prawie o prokuraturze, ustawie o SN oraz ustawie o KRS oraz rządowym projektem ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym – zadecydowali w środę posłowie w głosowaniu.

Były to punkty sporne, dlatego potrzebne było głosowanie nad tymi punktami.

Projekt PiS zmian w Kodeksie wyborczym dotyczący wyborów do PE przewiduje, że w wyborach do PE każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę – co najmniej trzech – posłów wybieranych do europarlamentu. Jest to punkt sporny porządku obrad.

Obecnie nie ma określonej liczby europosłów wybieranych w konkretnym okręgu; głosowanie w wyborach do PE odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d’Hondta w skali całego kraju. Dopiero po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się je pomiędzy poszczególne listy kandydatów, zaś mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście otrzymali największą liczbę głosów.

Sejm zajmował się projektem w pierwszym czytaniu na początku lipca; Sejm nie zgodził się wówczas na wniosek opozycji o jego odrzucenie.

Marszałek poinformował w środę, że punktem spornym był również przygotowany przez PiS projekt zmian m.in. w Prawie o prokuraturze, w ustawie o Sądzie Najwyższym oraz w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa; propozycje dotyczą m.in. procedury obsadzania stanowisk sędziowskich w SN i procedury wyboru I prezesa SN.

Posłowie zadecydowali w głosowaniu, że projekt PiS znajdzie się w porządku posiedzenia.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu „zasadniczym celem zmian w ustawie o KRS i ustawie o SN jest doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS w sprawach powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN”. Jak zaznaczono, w proponowanych zmianach chodzi m.in. o wyłączenie możliwości obstrukcji prowadzonych przed KRS postępowań nominacyjnych do SN.

W związku z tym w projekcie zaproponowano m.in., aby Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na I prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN, a nie – tak jak obecnie – dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.

W głosowaniu zadecydowano, że posłowie zajmą się również rządowym projektem ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym.

 

ad/TwojaAnglia.eu

źródło: (PAP)/amt/ mrr/

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share