FacebookTwitterPinterestShare

Rośnie liczba uchodźców w Polsce

Rośnie liczba uchodźców w Polsce

Przez pół roku ponad 700 imigrantów zostało deportowanych do Polski z Zachodu. Polska musi ich przyjmować.

Urząd ds. Cudzoziemców zaznacza, że na kolejne deportacje czeka prawie 16 tysięcy osób z państw niebędących członkami Unii Europejskiej. Część z nich wystąpiła w Polsce o azyl. Czy Polskę zaleje fala obcokrajowców?

Największą grupę wśród deportowanych uchodźców stanowią Czeczeńcy. Okazali oni swoje zniecierpliwienie wobec biurokratycznych procedur związanych z oczekiwaniem na decyzję w sprawie ochrony międzynarodowej i uciekli na Zachód, głównie do Niemiec. Preferują żyć tam, gdzie państwo daje większe wsparcie. Problem polega na tym, że zgodnie z przepisami powinni przebywać w tym kraju, w którym złożyli wniosek o ochronę. Jeśli zapadnie decyzja o deportacji, Polska nie może odmówić ich przyjęcia.

Przepisy dotyczące deportacji cudzoziemców do kraju, w którym złożyli wniosek o ochronę, nie są niczym nowym. W Europie zmienia się natomiast polityka dotycząca uchodźców. Jako pierwsi swoje niezadowolenie okazali Niemcy. Co więcej, Polska została oskarżona o to, że specjalnie przyjmuje mieszkańców Czeczenii, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że prędzej czy później, przeprowadzą się do Niemiec. W 2016 r. Niemcy deportowali do polski niemalże 900 osób.

Po szczycie Unii Europejskiej na Malcie, którego konsekwencją było opracowanie planu powstrzymania napływu imigrantów, możemy się spodziewać, że liczba deportacji wzrośnie. Kraje członkowskie są zmuszane przez Unię Europejską do skuteczniejszego wdrażania tzw. procedur powrotnych. Mają one na celu zmniejszenie liczby osób, które nadużywają statusu uchodźcy.

SM

FacebookTwitterPinterestShare