FacebookTwitterPinterestShare

Rejestracja dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii

Rejestracja dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii

Według Office for National Statistics, brytyjskiego urzędu statystycznego, aż 30 % – czyli 192,651 wszystkich dzieci urodzonych w 2017 roku, w Wielkiej Brytanii, zostało wydanych na świat przez kobiety niebędące narodowości brytyjskiej. Niemal 11 % z nich, a dokładnie 20,779 to dzieci urodzone przez Polki. W ten oto sposób, nasze rodaczki zajęły pierwsze miejsce w tym rankingu. Drugie miejsce należy do pań narodowości pakistańskiej, które powiły niemal 17,500 maluchów. Natomiast jeśli chodzi o panów, sytuacja jest odwrotna. Polscy panowie spłodzili niespełna 17 tysięcy pociech i uplasowali się na drugim miejscu, za mężczyznami z Pakistanu.

Kiedy rodzi się dziecko, zwłaszcza poza granicami naszego ojczystego kraju, jego rodzice mają zazwyczaj mnóstwo pytań, mnóstwo wątpliwości i nieraz czują się zagubieni. Często po prostu nie wiedzą, gdzie mają udać się w celu zarejestrowania malucha, jakie muszą przygotować do tego dokumenty i ile w ogóle mają czasu na zgłoszenie jego narodzin. Jest to problematyczne przede wszystkim, gdy na świecie pojawia się potomek pierworodny. Młodzi rodzice zastanawiają się też, czy ich pociecha dzięki nim, otrzymuje automatycznie polskie obywatelstwo, mimo narodzin poza granicami kraju? Czy może brytyjskie, skoro urodziła się na Wyspach? A może po prostu obydwa od razu? A sprawa jest o tyle skomplikowana, że każde państwo ma inne przepisy, inne zasady i nietrudno jest się pogubić. Do zagadnień dotyczących obywatelstwa maluszków wrócimy innym razem, dziś natomiast powiemy gdzie i jak, krok po kroku, dokonać rejestracji nowego członka rodziny.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, zarejestrowane musi zostać każde dziecko, które urodziło się na terenie Królestwa. Rejestracji należy dokonać w placówce rejestracyjnej w okręgu, w którym maluch przyszedł na świat. Najczęściej jest to Register Office, czyli brytyjski urząd stanu cywilnego. Jeżeli jakieś powody uniemożliwiają wizytę w tym rejonie, można udać się do najbliższego Register Office, tam dokonać rejestracji, a następnie urząd sam dostarczy zgłoszenie do odpowiedniej placówki. Wybierając się do punktu rejestracyjnego w celu zgłoszenia narodzin dziecka, należy przygotować odpowiednie dokumenty potwierdzające kilka niezbędnych informacji, takich jak:

– Imię i nazwisko dziecka
– płeć dziecka
– datę i miejsce urodzenia dziecka
– imiona i nazwiska rodziców
– nazwisko panieńskie matki
– daty i miejsca urodzenia rodziców
– adres zamieszkania
– data zawarcia związku małżeńskiego rodziców
– zawód rodziców

Na zgłoszenie narodzin dziecka mamy zazwyczaj 42 dni od dnia jego przyjścia na świat. Taki termin obowiązuje w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Jedynie w Szkocji czasu mamy o połowę mniej, gdyż tam termin wynosi 21 dni. Po dokonaniu rejestracji urzędnik sporządza i wydaje birth certificate, czyli akt urodzenia dziecka. Za zupełny odpis aktu urodzenia wszędzie pobierane są niewielkie opłaty. Jedynie skrócony odpis certyfikatu w Anglii, Walii i Szkocji, wydawany jest bezpłatnie. Bezsprzecznie jednak świadectwo urodzenia jest bardzo ważnym dokumentem, które koniecznie trzeba posiadać. Jest ono niezbędne, chociażby podczas składania wniosku paszportowego dla malucha, lub podczas ubiegania się o zasiłek Child Benefit.

Dziecko polskich obywateli urodzone za granicą, może zostać zarejestrowane również w Polsce. Rejestracji można dokonać stawiając się osobiście w urzędzie stanu cywilnego, w swoim ostatnim miejscu zameldowania, lub na odległość, za pośrednictwem Konsulatu. Możliwe jest to również za pomocą pełnomocnika. Podczas zgłoszenia należy przedstawić świadectwo urodzenia wydane przez zagraniczny urząd (Register Office), wraz z tłumaczeniem dokumentu, dokonanym przez konsula, lub tłumacza przysięgłego. Należy przygotować się również na wniesienie niewielkiej opłaty skarbowej. Polskie przepisy nie wymagają rejestracji dzieci urodzonych za granicą w polskim urzędzie stanu cywilnego. Nie ma takiego obowiązku. Należy jednak pamiętać, że rezygnując z wpisu do polskich ksiąg stanu cywilnego, nie zostanie maluszkowi nadany numer PESEL i nie otrzyma ono polskiego dowodu osobistego.

 

Renata Zub / TwojaAnglia.eu

FacebookTwitterPinterestShare