FacebookTwitterPinterestShare

Prawo.pl: od września wzrosną zarobki nauczycieli

Prawo.pl: od września wzrosną zarobki nauczycieli

Wzrost minimalnych pensji nauczycielskich o 244 – 334 zł przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wyższe uposażenia będą wypłacane od 1 września 2019 roku.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (ok. 96 proc.) po podwyżce wyniesie:

nauczyciela stażysty – 2 782 zł,

nauczyciela kontraktowego – 2 862 zł,

nauczyciela mianowanego – 3 250 zł,

nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł.

W uzasadnieniu projektu MEN podkreśla, że: „nauczyciele są grupą zawodową, która wykonuje pracę o szczególnej roli, dlatego też podejmowane są różnorodne działania mające na celu w szczególności podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Jednym z takich działań jest podniesienie wysokości wynagrodzeń nauczycieli”.

MEN wyjaśnia też, że zawarta w Nowelizacji Karty Nauczyciela minimalna kwota dodatku za wychowawstwo dotyczy również nauczycieli przedszkoli, a nie jak interpretowano, wyłącznie pedagogów szkolnych. W świetle obowiązujących przepisów, do uzyskania dodatku funkcyjnego, uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Jak wynika z orzecznictwa sądów pracy w sprawach dotyczących uprawnień do dodatku funkcyjnego, upowszechniła się interpretacja, że dodatek ten przysługuje także nauczycielowi przedszkola opiekującemu się oddziałem przedszkolnym.

 

WB @Kurier PAP

FacebookTwitterPinterestShare