FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Poważne zmiany z zasiłkach. Co, gdzie, jak?

Poważne zmiany z zasiłkach. Co, gdzie, jak?

Już w najbliższych tygodniach do rodzin pobierających zasiłki trafią listy z HMRC z informacją, jak zmieni się ich sytuacja po kwietniu 2016 roku. Czy jest się czego obawiać?

Co się zmieni

Obecnie największy tax credits przysługuje osobom, których roczny dochód na gospodarstwo domowe wynosi mniej niż £6,420.

Od kwietnia ten próg spadnie do £3,850.

Za każdy funt zarobiony powyżej tej sumy, zasiłki ulegną obniżeniu. Im wyższy osiągnięty roczny dochód, tym większe cięcia przewidziane dla gospodarstwa.

A to nie koniec zaostrzeń:

Według obecnych przepisów rodziny, których dochód na gospodarstwo wzrasta nie więcej niż o £5,000 w danym roku podatkowym, mogą nie uwzględnić tego wzrostu rozliczając się z podatku i zasiłków w tym roku.

Według nowych przepisów, od kwietnia każdy wzrost rocznego dochodu powyżej £2,500 będzie skutkował natychmiastową obniżką zasiłku.

Co więcej, od kwietnia 2017 roku, na trzecie lub kolejne dziecko nie będzie przysługiwał wyższy credit tax.

Co to oznacza dla mnie?

Niestety, w obecnej sytuacji, trudno ocenić co to może oznaczać dla poszczególnych osób – sytuacja każdej rodziny będzie inna.

W najbliższych tygodniach rodziny pobierające zasiłki otrzymają listy, w których wyszczegółowione zostaną spodziewane w ich przypadku cięcia benefitów.

Przed otrzymaniem listu, skorzystać można z Tax Credit Calculator przygotowanego przez HM Revenue and Customs.

Czy w sumie los petentów się pogorszy?

Zdaniem rządu, nie.

Jak uparcie utrzymują premier David Cameron i Minisiter Skarbu George Osborne, 9 na 10 rodzin będzie się miała lepiej po wprowadzeniu rządowych zmian – i może się spodziewać nawet o £2,000 rocznie dochodu więcej.

Ma tak być dzięki obowiązującej od kwietnia podwyżce płacy minimalnej oraz wprowadzeniu darmowej opieki nad dziećmi.

Jednak niezależne think tanki jak cytowane na Emito.net Resolution Foundation nie zgadzają się z tą oceną.

Głównie dlatego, że Cameron i Osborne mówią o sytuacji, w której wszystkie ich zmiany weszły już w życie.

Niestety, rzeczywistość będzie inna. Cięcia zasiłków wejdą w życie już w kwietniu, natomiast „Living Wage” uzyska wykorzystaną w ich symulacji wysokość £9 za godzinę dopiero w 2020 r.

Jak cięcia odbiją się na poszczególnych częściach UK?

W Szkocji, w oparciu o dane ze Scottish Parliament Information Centre (Spice) można powiedzieć, że 197,200 rodzin, w których wychowuje się łącznie 346,000 dzieci, w wyniku reform otrzyma mniej środków.

W Irlandii Północnej oficjalna analiza budżetu wykonana przez Department for Social Development (DSD) wskazuje, że 120,000 gospodarstw domowych otrzyma niższe zasiłki. Średnia wysokość cięcia to £918 rocznie.

Carwyn Jones, Pierwszy Minister Walii stwierdził, że nowa „Living Wage” nie zrekompensuje utraty tax credits.

emito

BBC_News

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Leave a Comment