FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Polskie dziecko w brytyjskiej podstawówce

Polskie dziecko w brytyjskiej podstawówce

Posłanie polskiego dziecka do brytyjskiej szkoły zawsze wiąże się z wieloma pytaniami i ogromnymi emocjami zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Obawiamy się bariery językowej i kulturowej, a także problemów związanych z adaptacją w nowych warunkach.

Szkoły w Wielkiej Brytanii są w większości państwowe. Istnieją także szkoły wyznaniowe – anglikańskie i rzymskokatolickie. Szkoły te cieszą się dobrą opinią i mają wysoki poziom nauczania. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci tej samej wiary, a w szkołach katolickich trzeba przedstawić świadectwo chrztu. Rodzice mogą  zdecydować się również na  naukę swojego dziecka w prywatnej, płatnej placówce, istnieje także opcja samodzielnego uczenia dzieci w domu.

Podstawówka w pigułce

Dzieci obowiązkowo otrzymują edukację w pełnym wymiarze godzin od 5 roku życia. To, kiedy dziecko powinno zacząć uczęszczać do szkoły podstawowej, zależne jest od miesiąca, w jakim się urodziło. Dzieci, które do dnia pierwszego marca danego roku ukończyły 4 lata mają obowiązek podjęcia nauki w sierpniu tego samego roku. Szkoła podstawowa trwa przez 6 lat i podzielona jest na dwa stopnie, z których każdy zakończony jest egzaminem. Do szkół podstawowych (primary school ) uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Rozróżniamy 3 typy szkół:

  • Infant schools (5 do 7 lat)
  • Junior schools (7 do 11 lat),
  • Combined infant and junior schools ( 5 do 11 lat)

Po zakończeniu poziomu podstawowej edukacji dziecko zdaje egzamin Transfer Test (11 Plus), na jego podstawie może dostać się do secondary school.

Szkolna codzienność

W znacznej większości szkół w Wielkiej Brytanii obowiązują mundurki. Na początku roku szkolnego rodzice dostają listę określającą skład ubioru szkolnego dziecka. Podręczniki, zeszyty i wszelkie przybory dla młodszych dzieci  zapewnia szkoła. Dzieci starsze, powyżej 10 roku życia, mogą mieć własne piórniki, długopisy, flamastry, itp.

Szkoły są czynne 190 dni w roku, rok szkolny podzielony jest na trzy części. Nauka rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia i trwa do końca czerwca, czasami nawet początku lipca. Zajęcia trwają  od 8.50 – 9 rano do 3 – 3.15 popołudniu, w piątki natomiast do 12.20 bądź 12.30. Maksymalna liczba dzieci w klasach 1-2 szkoły podstawowej to 25, natomiast w klasach wyższych 33. W podstawówkach nie stawia się stopni. Na koniec semestru dzieci dostają  podsumowanie wyników w formie opisowej (school report). Na koniec roku szkolnego rodzice otrzymują obszerniejszy, bardziej szczegółowy raport.

Dużą wagę przywiązuje się do liczby opuszczonych zajęć. Lista obecności sprawdzana jest dwukrotnie. Jeśli dziecko ma mniej niż 95% obecności,  wysyłany jest do rodziców list upominający. W ciągu roku szkolnego dziecko może opuścić do 10 dni (łącznie z czasem choroby)  W przypadku, gdy chcemy zabrać dziecko do Polski w czasie trwania roku szkolnego – należy napisać list do dyrekcji.

Rejestracja do Primary School

W wydziale edukacji (Council Education Service) miejscowego samorządu,  można uzyskać listę miejscowych szkół oraz pobrać formularz wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Można wybrać maksymalnie trzy placówki, najlepiej w pobliżu miejsca zamieszkania.Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w Council Education Service w celu rozpatrzenia i przyznania miejsca. Jeżeli w wybranych szkołach brakuje miejsc, władze samorządowe wskażą inną szkołę. Jeśli nie władamy dobrze językiem angielskim, możemy skorzystać z pomocy tłumacza, o ile zgłosimy taką potrzebę. Formularz można też złożyć bezpośrednio w sekretariacie wybranych szkół. Na stronie internetowej www.gov.uk/schools-admissions znajduje się więcej informacji na temat zapisów i rekrutacji.

Terminy składania podań różnią się w zależności od regionu. Zazwyczaj wnioski można składać wraz z datą rozpoczęcia się roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko powinno rozpocząć naukę w szkole. Ostateczny termin składania podań dla wszystkich regionów dla szkoły podstawowej to15 stycznia.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?

  • dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka (akt urodzenia lub paszport)
  • dokument potwierdzający adres zamieszkania ( rachunek np. za gaz, prąd lub podatek od nieruchomości)
  • dokument potwierdzający prawo do opieki nad dzieckiem (akt urodzenia)

Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły?

Każdy rodzic marzy o dobrej szkole podstawowej dla swojego dziecka, to pierwszy krok do jego dobrego wykształcenia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze szkoły? Warto jest zapoznać się z najnowszym raportem Ofsted (odpowiednik polskiego kuratorium) na temat wybranych szkół:  www.ofsted.gov.uk/inspection-reports/find-inspection-report. Najlepiej wybrać tę, z najwyższą ilością punktów. Jeśli mamy taką możliwość, dobrze jest zasięgnąć informacji o szkole wśród znajomych, sąsiadów, innych rodziców, a także odwiedzić szkołę osobiście np. podczas dni otwartych, lub po uprzednim umówieniu się.

Najczęstszy problem polskich dzieci

Dzieci szybko uczą się nowego języka, jednak zdarzają się takie, którym nauka przysparza problemów. Brak znajomości języka angielskiego lub kłopoty z posługiwaniem się tym językiem,  powodują trudności w nauce i komunikowaniu się z otoczeniem. Psychologowie zwracają uwagę, że temu problemowi winni są często rodzice, którzy uważają, że dziecko samo nauczy się języka, co nie zawsze jest prawdą. Nie każdy kilkulatek pojmuje zawiłości  języka i potrafi przyswoić tą wiedzę sam. Zdarza się, że rodzice ignorują  problem, a taka sytuacja  może doprowadzić dziecko  do problemów psychicznych, poczucia samotności i odrzucenia. Warto jest wesprzeć dzieci w nauce języka angielskiego na początku np. poprzez korepetycje, a wypełniając formularz wniosku rejestracyjnego do szkoły należy zaznaczyć, że dziecko ma tzw. specjalne potrzeby edukacyjne (special educational needs), co obejmuje nieznajomość języka angielskiego. Dziecko otrzyma wówczas dodatkowe wsparcie w zakresie nauki języka. Ważne jest, aby rodzic był w stałym kontakcie z nauczycielami, żeby być na bieżąco z problemami dziecka.

Dobra opinia

Edukacja wczesnoszkolna w UK  ma dobrą opinię. Dzieci od najmłodszych lat socjalizują się, uczą myślenia i kreatywności. Szkoła wspiera samodzielność i pracowitość dzieci, dzięki temu mają one mają motywację do działania. Panuje luz w relacjach nauczyciel – uczeń, jednak nauczyciele są bardzo skoncentrowani na pomocy uczniom. W młodszych klasach dzieci są miłe, otwarte i ciekawe nowych osób, szybko nawiązują znajomości.

Marzena Wojciechowska / Twoja.Anglia.co.uk

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share