FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Podatki w Wielkiej Brytanii, czyli jak się rozliczyć, żeby nie stracić

Podatki w Wielkiej Brytanii, czyli jak się rozliczyć, żeby nie stracić

Podatki to najmniej przyjemna rzecz dla pracujących. Jeśli jednak wybieramy się do Wielkiej Brytanii lub już w niej pracujemy, warto zapoznać się z obowiązującym tu systemem podatkowym. A przynajmniej jego podstawami – skoro musimy płacić, dobrze wiedzieć, czy przypadkiem nie płacimy za dużo, bo jeśli tak jest, należy nam się zwrot.

W Wielkiej Brytanii wyróżniamy podatek dochodowy, w którym zawiera się podatek od oszczędności i inwestycji, podatki związane z nabywaniem lub zbywaniem aktywów i udziałów, podatki VAT i akcyzowe oraz podatek za lokalne usługi publiczneCouncil Tax. Za kontrolę wszelkich spraw związanych z podatkami odpowiada Her Majesty’s Revenue and Customs, czyli HMRC, który jest – odpowiednikiem polskiego urzędu skarbowego.

Pracodawca odprowadza –  pracownik sprawdza

Po stronie pracodawcy leży obowiązek odprowadzania podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne z pensji pracownika przez system Pay As You Earn (PAYE). Niewypełnianie tego obowiązku jest niezgodne z prawem, ale to pracownik musi upewnić się, że pracodawca odprowadza stosowną kwotę do urzędu skarbowego (HMRC) w jego imieniu. Jeżeli pracodawca nie odprowadzi należnej kwoty, urząd skarbowy może w późniejszym czasie nałożyć bezpośrednio na pracownika (a nie na pracodawcę) wymóg dokonania stosownej opłaty.

Istotne jest, żeby konto, na które wpływa zwrot nadpłaconego podatku, należało do osoby, która rozlicza dochód. HMRC niechętnie przelewa pieniądze na inne konta.  Na pieniądze czeka się – od 6 tygodni do 3 miesięcy.

Płaci się tylko raz

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskie podpisały porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania, zatem osoby, które pochodzą np. z Polski, ale pracują w Wielkiej Brytanii, nie muszą płacić podatku podwójnie za ten sam dochód. Jeżeli więc mieszkamy i pracujemy na Wyspach, to podatek płacimy tylko brytyjskiemu fiskusowi, o ile:

  • przebywamy w UK co najmniej 183 dni w roku podatkowym lub
  • przyjeżdżamy regularnie do Wielkiej Brytanii na okres co najmniej 91 dni w roku podatkowym przez okres 4 lat lub
  • przyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii z zamiarem pozostania tam przez co najmniej 2 lata.

Nowe progi i kwota wolna od podatku

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia. Od 6 kwietnia 2015 roku obowiązują nowe progi podatkowe oraz nowa wysokość kwoty wolnej od podatku. Każdemu mieszkańcowi Wielkiej Brytanii przysługuje określona kwota dochodów, zwolniona od podatku dochodowego, czyli tzw. Income Tax Personal Allowance. Jest to wysokość dochodu, jaki można uzyskać każdego roku, bez konieczności odprowadzania od niego podatku. W roku podatkowym 2015/2016 kwota wolna od podatku – income tax allowance została ustalona w wysokości £10,600.

Stawki podatkowe w roku 2015/2016

  • podstawowa 20% – od 0 do 31.785 GBP
  • wyższa 40% – od 31.786 do 150.000 GBP
  • najwyższa 45% – powyżej 150.000 GBP

Pamiętajmy, że jeśli nasze dochody przekroczą kwotę 31.785 GBP, to zaczniemy płacić 40% podatku tylko od dochodów będących nadwyżką nad kwotę graniczną.

Kod podatkowy

Z początkiem nowego roku podatkowego  podatnik otrzymuje list z Inland Revenue z informacją o nadanym kodzie podatkowym. Warto sprawdzić nadany kod podatkowy, aby nie zapłacić zbyt wysokiego podatku. Jeśli w roku podatkowym 2015/2016 nasze przychody wyniosą 35.000 GBP (brutto), to zapłacimy 20% podatku liczonego od kwoty 24.400 GBP (35.000 GBP minus 10.600 GBP). W Wielkiej Brytanii podobnie, jak w Polsce istnieje możliwość rozliczania się zarówno samodzielnie (Personal Allowance), jak i z współmałżonkiem (Married Couple’s Allowance).

Dodatkowe ulgi

W Wielkiej Brytanii istnieje wiele rozwiązań, w postaci dodatkowych ulg podatkowych, które pozwalają zapłacić niższy podatek, a w niektórych wypadkach mogą nawet zredukować go do zera.

Należą do nich m.in.:

  • ulga z tytułu wypłacanych alimentów,
  • ulgi dla pracowników (z tytułu wydatków poniesionych m.in.  na podróże i koszty utrzymania, narzędzia lub specjalną odzież),
  • ulgi dla samozatrudnionych – self-employed (na wydatki związane bezpośrednio z prowadzeniem własnej działalności, takie jak koszt utrzymania siedziby działalności czy paliwo i podróże).

Zwrot podatku dla osób bezrobotnych

Jeżeli osoba została zwolniona z pracy i dokonała nadpłaty podatku w związku z otrzymaną odprawą, należy skontaktować się z urzędem skarbowym, ponieważ możliwe jest, że urząd wypłaci zwrot podatku przed końcem roku podatkowego. Kalkulator zwrotu podatku ( tax refund calculator) firmy Tax Day pomoże ustalić kwotę zwrotu.

Przedsiębiorcy wolą Wielką Brytanię

W Wielkiej Brytanii działa już 40 tys. polskich firm. Własną działalność gospodarczą może prowadzić nawet co szósty Polak pracujący na Wyspach. Poza większą stabilnością i pewnością prowadzenia biznesu wpływ na to mają także podatki. Obowiązujące w Wielkiej Brytanii stawki VAT (value added tax) są niższe niż w Polsce, w 2015 r. wynosiły: 20% (standardowa), 5% i 0%.  Podatek dochodowy płaci się tam po zakończeniu roku wraz z zaliczką na podatek w roku bieżącym, a więc nie ma problemu (jak w Polsce) z rozliczaniem zaliczek miesięcznie lub kwartalnie.

Kto pyta, nie błądzi

Nie odkryjemy Ameryki, twierdząc, że najbardziej kompleksowych informacji dotyczących kwestii podatkowych jest w stanie udzielić lokalny urząd skarbowy w Polsce. Nie musimy się tu mierzyć z barierą językową. Jednak po przyjeździe do UK warto skontaktować się z najbliższym HM Revenue & Customs (brytyjski urząd skarbowy) w celu uzyskania pełnych informacji i ewentualnych porad co do ulg i zwrotów, jakie nam się należą. Adres i numer telefonu do najbliższego biura można znaleźć np. w Yellow Pages, a także na stronie hmrc.gov.uk.

Przy obliczaniu zwrotu podatków warto korzystać z wielu dostępnych w Internecie narzędzi np. na stronie Kalkulator podatkowy (kalkulator.co.uk) można obliczyć zwrot podatku dla osób zatrudnionych, czyli pracowników otrzymujących P60/P45.  W wypadku samozatrudnionych można wypełnić deklarację podatkową (tax return) w ramach systemu Self Assessment, korzystając z internetowego formularza lub przesyłając jej papierową wersję pocztą do HM Revenue & Customs (HMRC). Przydatny jest także kalkulator zwrotu podatku (tax refund calculator) firmy Tax Day, który pomoże ustalić należną nam kwotę zwrotu podatku.

Marzena Wojciechowska / twojaanglia.eu

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share