FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Koniec swobodnego przepływu osób po Brexicie

Koniec swobodnego przepływu osób po Brexicie

Przywilej wynikający z członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i związany ze swobodnym przepływem osób skończy się w momencie wyjścia tego kraju ze Wspólnoty. Brytyjski rząd wprowadzi nowe procedury dla obywateli Unii Europejskiej i będą one obowiązywały od marca 2019 r.

Jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie, żeby brytyjski rząd mógł dokładnie określić jakie procedury będą obowiązywać po Brexicie. Wszystko zależy od negocjacji z Unią Europejską. Warto pamiętać, że wszelkim rozwiązaniom będzie przyświetlać idea wzajemności. Jak Wielka Brytania Wspólnocie, tak Wspólnota Wielkiej Brytanii. Dlatego rozmowy negocjacyjne są czasochłonne i pracochłonne a ich ostateczny wynik musi być wynikiem dobrej woli obu stron.

Brytyjska minister spraw wewnętrznych, Amber Rudd zleciła badanie, które ma wykazać jaką rolę w gospodarce Wielkiej Brytanii odgrywają obywatele Unii Europejskiej. Rudd podkreśla, że w interesie państwa jest to, aby bardziej kontrolować napływ imigrantów i doprowadzić do osiągnięcia wskaźnika migracji netto na zrównoważonym poziome. Całkowita migracja netto czyli różnica pomiędzy ludnością napływającą a odpływającą wyniosła w Wielkiej Brytanii w 2016 roku 248 tysięcy osób. Ambitnym planem rządu jest zmniejszenie tej liczby do maksymalnie 100 tysięcy osób.

Ubiegły tydzień, podczas którego odbywały się negocjacje dotyczące praw obywateli po Brexicie, pokazał, że ten temat będzie jednym z trudniejszych do uzgodnienia. Jest o czym dyskutować ponieważ w Wielkiej Brytanii mieszka 3,2 mln obywateli Unii Europejskiej a w państwach członkowskich żyje obecnie 1,2 mln Brytyjczyków. Kością niezgody okazała się m.in. kwestia  związana z prawem rodzin mieszkających za granicą.

SM / twojaanglia.eu

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share