FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Ministerstwo Finansów rozważa zlikwidowanie obowiązku deklarowania brytyjskiego dochodu!

Ministerstwo Finansów rozważa zlikwidowanie obowiązku deklarowania brytyjskiego dochodu!

Jak dowiedziało się Radio Star, Ministerstwo Finansów rozważa zlikwidowanie obowiązku deklarowania brytyjskiego dochodu i wprowadzenie rozwiązań administracyjnych, które wyeliminują niepotrzebną biurokrację w tym zakresie.

Konwencja MLI od początku budzi wśród Polaków na Wyspach spore kontrowersje. Radio Star wraz z portalem Londynek.net i gazetą Tydzień Polski utworzyło petycję, której celem jest skłonienie Ministerstwa Finansów i Sejmu by nie zostały wprowadzone zmiany, które mogłyby być niekorzystne dla Polaków mieszkających na Wyspach. Podpisało się pod nią już ponad 7 tys. osób!

Radio Star przepowadziło wywiad z Filipem Świtałą, Dyrektorem Departamentu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, w którym zapytaliśmy o najważniejsze kwestie dotyczące obowiązku składania PITu przez Polaków pracujących an Wyspach: link

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie tabelę wyjaśniającą wpływ Konwencji MLI na obowiązek składania PIT-u. Wynika z niej, że oprócz wielkich korporacji, miałby on dotyczyć przede wszystkim polskich rezydentów, którzy mają rodzinę w Polsce, a w Wiekiej Brytanii podejmują pracę tymczasową.

Jak czytamy w opisie do tabeli, jeżeli ktoś wyjeżdża do pracy za granicą na krótki czas i wraca do Polski (np. zostawił tu rodzinę), to może podlegać opodatkowaniu w Polsce, ale wówczas zastosowanie znajdzie przepis o uldze abolicyjnej i taki pracownik nie zapłaci podatku w Polsce. Warto zaznaczyć, że ulga abolicyjna może zostać zastosowana dopiero po złożeniu PIT-u, dlatego taka osoba może być obowiązana do wykazania zagranicznych dochodów swoim polskim zeznaniu podatkowym.

Liczymy jednak na to, że Ministerstwo Finansów zdecyduje się na wprowadzenie rozwiązań usuwających niepotrzebne obowiązki administracyjne w tym zakresie.

 

 

Dlatego taka osoba może być obowiązana do wykazania zagranicznych dochodów swoim polskim zeznaniu podatkowym. Jednak, jak czytamy na stronie Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie rozwiązań usuwających niepotrzebne obowiązki administracyjne w tym zakresie.

TABELA W DOBREJ ROZDZIELCZOŚCI: link

Polacy, którzy przenieśli się za granicę razem ze swoimi rodzinami i tam pracują, w ogóle nie są objęci opodatkowaniem w Polsce, ponieważ zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania nie są rezydentami dla celów podatkowych w Polsce.

Jednym z wielu rozwiązań, które przewiduje konwencja, jest wprowadzenie tzw. metody kredytu podatkowego, która ma pomóc w odzyskania władztwa podatkowego nad dochodami dotychczas „zwalnianymi” na mocy umów. Przepis o „kredycie podatkowym” będzie miał zastosowanie do korporacji, a nie do osób fizycznych. W Polsce do osób fizycznych będzie miała zastosowanie tzw. „ulga abolicyjna”. Oznacza to w uproszczeniu, że dochody osiągane z pracy za granicą przez Polaków nie są opodatkowane w Polsce.

Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) to umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. przez ponad 100 państw. W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. MLI ma skuteczniej przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodową. Wejście w życie pierwszych zmian do umów podatkowych zakładane jest przez OECD na początek 2018 r. (z uwagi na konieczność ratyfikacji i innych procedur wymaganych przez prawo wewnętrzne państw przystępujących do konwencji). Jednakże zmiany wynikające z Konwencji będą miały zastosowanie dopiero od następnego po ratyfikacji roku kalendarzowego lub nawet później.

 

Tabela nr 2link

Gosia Prochal/Radio Star

ad/TwojaAnglia.eu

Źródło: radiostar,  Ministerstwo Finansów

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share