FacebookTwitterPinterestShare

Izba Gmin za imigrantami

Izba Gmin za imigrantami

W odpowiedzi na trudną sytuację obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii Izba Gmin, jako człon dwuizbowego parlamentu, postanowiła się określić. W czwartkowym głosowaniu znaczną przewagą głosów opowiedziała się za pozostaniem imigrantów na tych samych prawach co do tej pory.

Możliwość objęcia Theresy May urzędu premiera pchnęła członków Izby Gmin do takiego posunięcia. Ma ono być jasnym sygnałem dla przedstawicielki konserwatystów, że nie zgadzają się z jej dotychczasowymi komentarzami w sprawie imigrantów. Szczególnie chodzi tu o kontrowersyjną wypowiedź odmówienia im prawa pobytu w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo niepokój reprezentantów Izby Gmin budzi fakt, że kandydatka na premiera nie określa w swoich zapowiedziach konstruktywnych rozwiązań. Pojawia się bardzo prawdopodobny osąd, ze uzależnia je od wyników negocjacji UE dotyczących obywateli UK.  To jednak powoduje wzrost niepokoju i frustracji w społeczeństwie.

Za możliwością prawnego rozwiązania sprawy i pozostania imigrantów w Wielkiej Brytanii głosowało 245 osób, dwie były przeciw. Rząd wstrzymał się od głosowania.

aw / twojaanglia.eu

 

FacebookTwitterPinterestShare