FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Imigrantom w Wielkiej Brytanii grozi deportacja?

Imigrantom w Wielkiej Brytanii grozi deportacja?

Organizacja „The 3 million” twierdzi, że w Zjednoczonym Królestwie panuje taki chaos urzędowy, iż możliwym staje się masowa deportacja w dniu Brexitu. Według ich obliczeń rozpatrzenie wszystkich wniosków o stały pobyt zajmie 47 lat!

W związku z takim stanem rzeczy członkowie organizacji wystosowali list do minister spraw wewnętrznych Amber Rudd. Proszą w nim o zmianę systemu, aby identyfikacja obywateli przebiegała znacznie sprawniej zapewniając imigrantom poczucie bezpieczeństwa i niwelując ryzyko deportacji niemal z dnia na dzień. Według obliczeń „The 3 million” problem ten realnie może dotyczyć miliona obywateli Unii Europejskiej po przeprowadzeniu Brexitu. Podstawą tej hipotezy są kalkulacje wynikające z danych dotyczących złożonych wniosków o przyznanie prawa do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii po czerwcowym referendum. Nagły ich wzrost spowodował imponujące opóźnienia sięgające 100 tysięcy wniosków.

Niepokój członków organizacji wzbudziła też czwartkowe oświadczenie resortu spraw wewnętrznych, z którego jasno wynika, że pobyt obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii jest warunkowany zapewnieniem stabilizacji Brytyjczykom zamieszkującym UE. Pojawiające się coraz częściej wypowiedzi tego typu wzbudzają wśród imigrantów niepokój.

Biuro rzecznika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Londynie uspakaja, że status obywateli Unii Europejskiej legalnie pracujących i zamieszkujących Wyspy nie ulegnie zmianie i nie muszą oni starać się o prawo do stałego pobytu.

Organizacja „The 3 million” została założona przez imigrantów zaniepokojonych obecną sytuacją w Wielkiej Brytanii. Ich nazwa odnosi się do ilości obcokrajowców zamieszkujących obecnie Wyspy. Ma pokazać jak dużą liczbę stanowią i jak dalece należy się z nimi liczyć. Po ogłoszeniu wyników referendum dotyczącym Brexitu wielu z nich nie czuje się bezpiecznie w kraju, gdzie legalnie pracują i płacą podatki.

aw / twojaanglia.eu

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share