FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Dziś w warszawskiej Galerii Narodowej „Zachęta” wernisaż wystawy pt. „Zaraz po wojnie”

Dziś w warszawskiej Galerii Narodowej „Zachęta” wernisaż wystawy pt. „Zaraz po wojnie”

Otwarcie wystawy odbędzie się o g. 19.00. Na ekspozycję zostało udostępnionych 500 eksponatów z różnych dziedzin sztuk. Wystawa składa się z fotografii, plakatów, malarstwa i  rzeźby oraz filmów i wzornictwa przemysłowego.

Prace ukazują nastroje, które towarzyszyły artystom w powojennej wówczas Polsce. Radość z zakończenia wojny przepleciony ze strachem przed Armią Czerwoną i powrotem Niemców. Ogólny chaos, bieda i masowe repatriacje były wówczas obrazem społeczeństwa wyzwolonego kraju.

Kuratorkami wystawy są Joanna Kordjak i Agnieszka Szewczyk.

Kuratorki podjęły próbę odpowiedzenia na pytanie, jak w pierwszych latach nowej, powojennej rzeczywistości odnajdywali się artyści i jaką funkcję miała pełnić w niej sztuka.
Agnieszka Szewczyk: To jest taka wystawa, która pokazuje, co uciął socrealizm.

Joanna Kordjak: Na wystawie znalazły się prace zarówno tych artystów, którzy bezpośrednio angażowali się w tworzenie wizualnych form propagandy komunistycznej, jak i tych, którzy sięgali po różne poetyki jak np. surrealizm czy abstrakcja, by opowiedzieć o nowej rzeczywistości.

Na wystawie zobaczymy m.in. prace Mieczysława Bermana, Jana Bogusławskiego, Mariana Bogusza, Jana Bułhaka, Marii Chrząszczowej, Zbigniewa Dłubaka, Xawerego Dunikowskiego, Krystyny Gorazdowskiej, Marii Jaremy, Feliksa Szczęsnego Kowarskiego, Tadeusza Kantora, Julii Kotarbińskiej, Aleksandra Krzywobłockiego, Tadeusza Kulisiewicza, Bronisława Kupca, Jana Kurzątkowskiego, Bohdana Lacherta, Alfreda Lenicy, Bronisława Linke, Jadwigi Maziarskiej, Jerzego Nowosielskiego, Fortunaty Obrąpalskiej, Julii Pirotte, Erny Rosenstein, Jerzego Skarżyńskiego, Henryka Stażewskiego, Władysława Strzemińskiego, Leona Marka Suzina, Heleny i Szymona Syrkusów, Feliksa Topolskiego, Henryka Tomaszewskiego, Tadeusza Trepkowskiego, Bolesława Utkina, Stefana Wegnera, Marka Włodarskiego, Władysława Wołkowskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Wojciecha i Stanisława Zameczników.

OL, Twoja Anglia

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Leave a Comment