FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Dzięki budżetowi 2018 będziemy dobrze służyć Polsce

Dzięki budżetowi 2018 będziemy dobrze służyć Polsce

Bardzo dziękuję wysokiej izbie za przyjęcie tego budżetu i jestem przekonany, że dzięki niemu będziemy w stanie dobrze służyć Polsce – powiedział premier Mateusz Morawiecki po uchwaleniu w czwartek przez Sejm ustawy budżetowej na 2018 rok.

Morawiecki zabrał głos z trybuny sejmowej bezpośrednio po głosowaniu. Mówił, że w tegorocznym budżecie „po stronie podatkowej dokonujemy zasadniczego przełomu i dzięki temu te zaplanowane deficyty są najniższe w ciągu 28 lat”.

„Jednocześnie możemy mieć środki na zapłacenie na całą naszą politykę społeczną, na politykę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa zewnętrznego, podnosimy nasze wydatki we wszystkich istotnych obszarach” – powiedział.

Podkreślił, że „łączne podniesienie wydatków sektora finansów publicznych to ponad 40 mld zł rok do roku”.

Zapewniał, że pieniądze znajdą się i na drogi, i na koleje, będzie też „najwyższy przyrost wydatków na służbę zdrowia w roku 2018 w porównaniu do ostatnich 28 lat”. To, jak zaznaczył, „93 miliardy, przyrost o ponad 6 mld zł”.

„Kiedy realizacja budżetu jest lepsza, dzielimy się ze społeczeństwem nadwyżkami” – przekonywał premier. Pieniądze budżetowe są też przeznaczane, dodał, na „realizację pewnych zaległości i zobowiązań z przeszłości”.

„Bardzo dziękuję wysokiej izbie za przyjęcie tego budżetu i jestem przekonany, że dzięki niemu będziemy w stanie dobrze służyć Polsce, dobrze służyć polskim rodzinom, służyć bezpieczeństwu naszych granic, służyć też bezpieczeństwu wewnętrznemu” – zakończył szef rządu.

Uchwalona w czwartek ustawa budżetowa przewiduje, że deficyt w tym roku nie przekroczy 41,5 mld zł, przy dochodach w wysokości 355,7 mld zł i wydatkach w kwocie 397,2 mld zł. Rząd, przygotowując projekt, założył wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 2,3 proc. oraz deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.

 

ad/TwojaAnglia.eu
źródło: (PAP)/pś/

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share