FacebookTwitterPinterestShare

Do 30 czerwca można ubiegać się o staż w Parlamencie Europejskim

Do 30 czerwca można ubiegać się o staż w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski to ważne forum debaty politycznej oraz podejmowania decyzji na poziomie UE. Posłowie do PE reprezentujący wszystkie państwa członkowskie są wybierani w bezpośrednich wyborach, by dbać o interesy obywateli Europy i demokratyczne funkcjonowanie pozostałych instytucji unijnych.

Aby zapewnić pełnoletnim absolwentom szkół wyższych możliwość kształcenia zawodowego oraz poznania specyfiki jego pracy, Parlament Europejski oferuje program staży im. Roberta Schumana.

 • O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:
  mają ukończone 18 lat;
  posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
  spełniają wymogi językowe;
  przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
  w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

Aplikacje na staż im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim można składać do 30 czerwca za pośrednictwem strony internetowej PE poświęconej stażom (LINK ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ). Obecnie PE przyjmuje aplikacje na staże na okres 1 października 2019 – 29 lutego 2020.

 

WB / Centrum Prasowe PAP

FacebookTwitterPinterestShare