FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Co warto wiedzieć o emeryturze w Wielkiej Brytanii?

Co warto wiedzieć o emeryturze w Wielkiej Brytanii?

W codziennym natłoku spraw rzadko zastanawiamy się nad pozornie odległą emeryturą. Zwykle żyjemy teraźniejszością i myślenie o niej odsuwamy w cień. A przecież kiedyś nastąpi ten dzień, gdy przestaniemy pracować. Wtedy powstanie problem z czego się utrzymywać, bo przy stale wzrastającej długości życia, na emeryturze spędzimy ponad kilkadziesiąt lat. Może warto zatem już dziś sprawdzić, czego możemy się spodziewać ze strony państwa, a co leży wyłącznie w naszych rękach?

W  Wielkiej Brytanii wypłacane są emerytury państwowe (na nieco podobnych zasadach jak w Polsce z ZUS)  i emerytury prywatne, o które pracownicy muszą zadbać sami. Choć brzmi to, jak slogan firm ubezpieczeniowych, im wcześniej zaczniemy oszczędzać na swoją emeryturę, tym lepiej zabezpieczymy własną  przyszłość, bo obecny system emerytalny w UK zakłada, że pracownicy sami oszczędzają na swoje emerytury, a rządowa emerytura jest uzupełnieniem prywatnych oszczędności.

Emerytura państwowa

Państwowa emerytura (State Pension) oparta jest na składkach społecznych, które pracownik opłaca w trakcie aktywności zawodowej. Od 6 kwietnia 2016 r. w UK będzie obowiązywać nowa emerytura (New State Pension). Aby uzyskać częściową emeryturę, potrzebujemy minimum 10 przepracowanych lat (qualifying years), nie musi to być jednak 10 lat z rzędu. Do otrzymania pełnej emerytury konieczne jest obecnie przepracowanie 35 lat. Warunkiem jej przyznania jest fakt, że w trakcie każdego roku podatkowego pracownik opłacał składki National Insurance.

Nowa emerytura jest dość niska i po przepracowaniu 35 lat będzie wynosić ok. £151 tygodniowo.  A jeśli przepracujemy mniej niż 35 lat, będzie proporcjonalnie niższa.

W jakich sytuacjach  państwo dotuje składki?

 Osobom, które nie pracują, bo zajmują się dziećmi i pobierają Child Benefit, składki NI dotuje państwo (National Insurance Credits). Taka sytuacja ma miejsce do czasu, gdy dziecko ukończy 12 lat. Państwo dotuje składki także w sytuacjach, gdy osoba:

  • otrzymuje Jobseeker’s allowance lub Employment and Support Allowance
  • otrzymuje Carer’s Allowance
  • nie pracuje z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Co z  przerwami w opłacaniu składek?

Skoro rządowa emerytura będzie niska, lepiej już teraz dowiedzieć się, jaki jest stan naszych składek i dopilnować, żeby nasze świadczenie było możliwie na jak najwyższym poziomie. Aby sprawdzić, czy mamy ciągłość w opłacaniu składek, należy skontaktować się z HMRC, najłatwiej za pomocą formularza online. Po kilkunastu tygodniach Revenue udziela odpowiedzi pocztą. W przypadku, gdy okaże się, że mamy przerwy, składki można uzupełnić. Warto to zrobić choćby z tego powodu, że im więcej lat jest opłaconych, tym większa będzie  nasza rządowa emerytura. Wystarczy zapłacić Voluntary Conrtibution. Pamiętajmy jednak, że ten sposób można uzupełnić tylko ostatnie 6 lat.

Nie trzeba do końca życia mieszkać w Wielkiej Brytanii

Rząd brytyjski będzie wypłacał nam pieniądze, nawet jeśli nie przepracujemy w UK pełnych 10 lat. Musimy jednak przepracować brakujące lata w krajach Unii Europejskiej – w Polsce, Szwajcarii lub krajach, które mają social security agreement z Wielką Brytanią. Należy sprawdzić, czy w kraju, w którym jesteśmy. kwalifikujemy się do pobierania emerytury. Jeśli tak, wówczas będziemy pobierać emeryturę od dwóch państw. Brytyjska emerytura zostanie  wyliczona proporcjonalnie w stosunku do lat opłacania National Insurance Contribution.

Emerytura prywatna i firmowa

Personal Pension  jest to indywidualna forma emerytury pobierana na podstawie własnych składek wpłacanych na wybrany fundusz emerytalny, otrzymywana od banku, towarzystwa budowlanego lub towarzystwa ubezpieczeń na życie. Od inwestującego zależy, w którym momencie zechce pobierać dodatkowe świadczenie emerytalne. Emeryturę prywatną można zacząć pobierać już w wieku 50 lat. Warto jednak pamiętać, że im wyższy wiek, w którym zacznie się pobierać emeryturę, tym większa kwota będzie wypłacana. Żeby zachęcić mieszkańców Wysp do oszczędzania na   emeryturę, wprowadzono ulgi podatkowe od kwot przeznaczonych na ten cel. Dzięki takiemu udogodnieniu od zarobionych pieniędzy, które wpłacamy na nasze inwestycyjne konto emerytalne,  płacimy niższy podatek.

Company Pension to firmowy fundusz emerytalny, którego warunki zależą od umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W praktyce pracownicy wpłacają na fundusz ustalony procent swoich dochodów, najczęściej jest to 5% zarobków. Do tej kwoty pracodawca dokłada taką samą od siebie. Po stronie pracodawcy są ponadto koszty administracyjne. Oszczędzanie w Company Pension jest korzystne dla pracownika, ponieważ jego emerytura rośnie dwa razy szybciej, a dodatkowo otrzymuje on ulgę podatkową przyznaną z urzędu.

Kiedy na emeryturę?

To, kiedy przejdziemy na emeryturę, zależy tak naprawdę od nas, ponieważ brytyjskie prawo pozwala pracować tak długo, jak się chce. Pracodawca nie może kazać nam przejść na emeryturę, jeśli osiągniemy wiek uprawniający do jej pobierania, nie musimy też automatycznie zamykać swojej  firmy. Został jednak ustalony wiek, od którego można ubiegać się o emeryturę.

Od grudnia 2018 wiek emerytalny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn ma wzrastać i w roku 2020 wyniesie 66 lat. Dla osób urodzonych po 6 marca 1961 roku wiek emerytalny wyniesie 67 lat, zaś osoby urodzone po 6 kwietnia 1978 roku nabędą prawo do otrzymywania świadczeń emerytalnych w wieku 68 lat.

Swój wiek emerytalny można sprawdzić w serwisie informacyjnym www.gov.uk pod linkiem: calculate-state-pension. Można skorzystać także z kalkulatora: pensions.direct.gov.uk. Za pomocą kalkulatora można wyliczyć czas uprawniający do pobierania świadczenia zgodnie z nowymi zasadami, które będą obowiązywać po 6 kwietnia 2016 r.

  • mężczyzn urodzonych 6 kwietnia 1951 lub po tej dacie
  • kobiety urodzone 6 kwietnia 1953 lub po tej dacie.

Dokumenty na wagę złota

Bardzo ważne jest, by zbierać i przechowywać  wszystkie dowody opłacania składek ubezpieczeniowych za granicą (dowody wpłaty (payslips), dokumenty wystawiane przez pracodawcę).Od tego zależy, czy wyliczą nam taką emeryturę, na jaką zapracowaliśmy. Instytucją odpowiedzialną za sprawy emerytalne w Wielkiej Brytanii jest Department for Work and Pensions. Szczegółowe informacje w języku polskim znajdują się też na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Marzena Wojciechowska / Twoja.Anglia.co.uk

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share