FacebookTwitterPinterestGoogle+Share

Brytyjski paszport dla dziecka – jak go uzyskać?

Brytyjski paszport dla dziecka – jak go uzyskać?

Brytyjski paszport dla dziecka może się przydać w wielu sytuacjach, jednak nie wszyscy rodzice mieszkający w UK wiedzą, jakie trzeba spełniać warunki i jakie dokumenty są potrzebne do aplikacji. Procedura otrzymania paszportu dla dziecka jest mniej czasochłonna niż staranie się o polski paszport. Wszystko można załatwić korespondencyjnie i  nie trzeba jechać do polskiego konsulatu. Konieczne jest jednak skompletowanie dokumentacji i uważne wypełnienie wniosku paszportowego.

Aby dostać brytyjski paszport dla dziecka (urodzonego w UK), trzeba udokumentować, że jedno z rodziców przepracowało w Wielkiej Brytanii 5 lat (przed urodzeniem dziecka). Aby udowodnić przepracowane lata i zapłacony podatek, należy dołączyć do wniosku dokumenty P60 (roczne zestawienie zarobków wydawane przez pracodawcę). Gdyby ktoś nie mógł znaleźć P60 z pięciu ostatnich lat, można w zamian przesłać payslipy lub P45 (dokument, który dostajemy przy odejściu z pracy). Lata pobytu w UK jednego z rodziców nie są wystarczającym gwarantem do wydania dziecku paszportu. Ważnym czynnikiem jest zatrudnienie, to czy wnioskodawca był samowystarczalny i nie korzystał z pomocy państwa. Wnioski osób korzystających z benefitów lub o niskich dochodach bywają odrzucane.

Wniosek na poczcie

Wniosek o paszport można otrzymać na każdej poczcie za darmo. Należy jednak o niego poprosić kogoś z obsługi, gdyż nie jest ogólnodostępny wraz z innymi aplikacjami. W dołączonej broszurce jest numer do biura passport adviceline (0300 222 0000) i jeśli przed wysłaniem wniosku ktoś ma wątpliwości, to może zadzwonić i upewnić się co do procedury lub poprawności dołączanych załączników. Bardzo ważne jest, aby we wniosku podać nasz aktualny numer telefonu i adres. W razie dalszych pytań pracownik biura paszportowego będzie się z nami kontaktował pisemnie, ale zdarza się, że dzwoni z dodatkowymi pytaniami. Ciekawostką jest fakt, że rodzice dziecka urodzeni po 1982 r. muszą podać dane swoich rodziców, czyli dziadków dziecka: datę urodzenia dziadków, miejsce urodzenia, narodowość, datę zawarcia małżeństwa.

pixabay.com

Do wniosku dołączamy następujące dokumenty:

  • pełny akt urodzenia dziecka (oryginał),
  • dwa zdjęcia dziecka (spełniające określone warunki),
  • paszport dziecka lub dokument, na postawie którego dziecko wjechało na teren UK (jeśli dziecko nie urodziło się w Wielkiej Brytanii),
  • podpis osoby trzeciej potwierdzający tożsamość dziecka,
  • paszporty obojga rodziców (ewentualnie dowody),
  • akt małżeństwa (dokument wykazujący stan cywilny rodziców),
  • pisemną zgodę obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu,
  • dokumenty potwierdzające zamieszkanie i zatrudnienie w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 5 lat przed datą aplikacji, np. druki P60 i P45 z poprzednich lat podatkowych (wystarczy jeśli jeden z rodziców spełnia te warunki),
  • opłatę czyli £46 w formie postal order (nie gotówką).

Ochrona dokumentów

Aby być pewnym, że nasze dokumenty dotrą i wrócą bezpiecznie, warto je wysłać opcją Special Delivery Guaranteed. Należy wówczas dopłacić 3 funty do naszego wniosku i zaznaczyć w nim, jaką drogą dokumenty mają zostać nam odesłane. Zdarzają się zaginięcia dokumentów. Pamiętajmy, że wysyłamy oryginały!

pixabay.com

Niemowlak u fotografa

Do paszportu potrzebne są dwa zdjęcia dziecka. Zakłady fotograficzne są przygotowane do fotografowania małych dzieci. Mają specjalne fotele lub robią zdjęcia niemowlakom na leżąco. Wybierzmy fotografa, który jest profesjonalistą i na co dzień wykonuje tego typu zdjęcia. Następne zdjęcie paszportowe wykonamy naszemu maluchowi za 5 lat, bo tyle jest ważny brytyjski paszport dla dziecka.

Kto może potwierdzić tożsamość dziecka?

Poświadczenie zdjęcia polega na napisaniu zdania o następującej treści: „I certify that this is a true likeness of (imię i nazwisko dziecka)? podpisaniu zdjęcia i wpisaniu daty. Kto może to zrobić? Obywatel Wielkiej Brytanii, który zna jednego z rodziców dziecka przez co najmniej 2 lata, wykonujący jeden z podanych zawodów: księgowy, pilot, adwokat, prezes/dyrektor spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, radny, urzędnik (stałe zatrudnienie), dentysta, dyrektor/kierownik organizacji charytatywnej, dyrektor/kierownik spółki będącej płatnikiem VAT, inżynier, pośrednik finansowy, usługi (np. makler lub broker ubezpieczeniowy), urzędnik Straży Pożarnej, agent ubezpieczeniowy (pełny etat), dziennikarz, sędzia pokoju, urzędnik samorządu lokalnego, manager/pracownik działu personalnego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), pielęgniarki (RGN i RMN), oficer sił zbrojnych (w czynnej służbie lub na emeryturze), optyk, farmaceuta, fotograf (profesjonalny), policjant, prezes/sekretarka uznanej organizacji, oficer Armii Zbawienia, pracownik socjalny, nauczyciel, wykładowca, pracownik związku zawodowego, kierownik/manager biura podróży, rzeczoznawca.

Ważne jest to, żeby osoba gwarantująca za nas nie była z nami spokrewniona i zameldowana pod tym samym adresem co my. Nie mogą to być także osoby skazane, które podlegały karze pozbawienia wolności w ciągu ostatnich 10 lat.

Check & Send Service

Na poczcie istnieje usługa  Check and Send (kosztuje £8.75), dzięki której pani z okienka sprawdzi i wyśle nasz wniosek. Pozwala ona upewnić się, że formularz został wypełniony prawidłowo, a wniosek jest kompletny. Nie jest to duża opłata, a może nam ułatwić życie i uchronić przed błędami. Z tej samej usługi możemy skorzystać, wypełniając wniosek online. Przy wypełnianiu go należy zwrócić uwagę na to, jakie dokumenty należy dosłać pocztą. Honorowane są jedynie oryginały wymaganych dokumentów, wysłanie duplikatówkopii spowoduje odrzucenie wniosku, a poniesionych kosztów nikt nam nie wróci.

Wnioski online: get-a-child-passport

Więcej informacji na stroniegov.uk/browse/abroad/passports

Marzena Wojciechowska / twojaanglia.eu

 

 

 

 

FacebookTwitterPinterestGoogle+Share